A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська об'єднана
територіальна громада
Вінницька область, Хмільницький район

Прозорість та відкритість закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

завідувача  Гущинецького дошкільного навчального закладу  

С.М. Мельник

за звітний період роботи

з 03.06.2017 р. по 05.06.2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гущинці

2018 р.

     Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства  освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення  по порядок  звітування керівників  дошкільних , загальноосвітніх  та професійно технічних  навчальних закладів  перед педагогічним колективом та громадськістю», зміст звіту підготовлений на підставі  «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно – технічних  навчальних закладів перед педколективом та громадськістю»

Мета:

       Подальше утвердження  відкритої і демократичної  державно – громадської системи управління  закладом дошкільної освіти, поєднання  державного і громадського  контролю  за прозорістю прийняття  й виконання управлінських  рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності авдувача

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість  і демократичність управління закладом дошкільної освіти.
 2. Стимулювати вплив  громадськості  на прийняття та виконання  керівником  відповідних  рішень у сфері  управління закадом дошкільної освіти
 • Загальна характеристика

     Гущинецький дошкільний навчальний заклад відродився та почав працювати з 1 червня 2007 року.

    Комунальний заклад « Гущинецький дошкільний навчальний заклад » створений на підставі рішення 29 сесії  5 скликання Гущинецької сільської ради від 22 грудня 2009 року № 317.

   Відповідно до листа № 02 – 23 – 53 від 03.02.2016 року Гущинецька сільська рада довела до відома, що рішенням № 8  2 сесії 7 скликання від 19 листопада 2015 року «Про перейменування вулиць» було перейменовану вулицю, на якій знаходиться дошкільний навчальний заклад. Також було затверджено статут комунального закладу «Гущинецький дошкільний навчальний заклад» на 5 сесії 7 скликання від 11 березня 2016 року рішеням № 73.

  Статут у новій редакції погоджено Калинівським відділом освіти від 12.04.2016 року № 348.

   Юридична адреса закладу: с.Гущинці, вул. Шевченка 35 А, Калинівський район, Вінницька область, індекс 22434. Телефон (04333) 3- 64 - 82

   Власник  закладу Іванівська  сільська рада. Поштова адреса та індекс:             с. Іванів , вул. Свинаря  17, Калинівський район, Вінницька область, індекс 22432.                                                                                         

     Заклад  здійснює свою діяльність  відповідно  до нормативних  документів  та законодавчих актів України:

 •  Конституцією України,
 • Законами України «Про освіту»,
 • Законом України «Про дошкільну освіту»,
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад України,
 •  Базовим компонентом дошкільної освіти України у новій редакції,
 •  Законом України «Про охорону праці»,
 • Законом України «Про цивільну оборону»,
 • Законом України «Про відпустки», 
 • власним статутом,
 • положенням про батьківський комітет,
 • колективним договором,
 • річного плану роботи на 2017 – 2018 н.р    

      Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

    Діяльність  закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Безпосереднє керівництво  дошкільним закладом здійснює завідувач, згідно із  повноваженнями, закріпленими Статутом закладу.

   Дошкільний навчальний заклад за площею розрахований на 35 дітей.

Зарахування  дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі  заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки про епідоточення дитини, ксерокопії свідоцтва  про народження дитини.

Дошкільний заклад  працює з 7.30 до 18.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей.

    Навчальний рік  у дошкільному закладі  розпочинається  1 вересня  і закінчується  31 травня. З 1 червня  по 31 серпня  у закладі проводиться оздоровчий період.

   Дошкільний заклад  здійснює свою діяльність відповідно до річного плану роботи , який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи  схвалено педагогічною радою закладу (протокол № 1 від 28.08.2017 р.) , погоджено Калинівським відділом освіти  та управлінням  держпродспживслужби в Калинівському районі.

    Гущинецький дошкільний навчальний заклад у своєму складі має 3 групи: 1 групу раннього віку та 2  групи загального розвитку.

 

 • Склад вихованців

     Групи комплектуються переважно у серпні – вересні , але при написанні батьками відпустки на дитину більш як на 2 місяці, приймається дитина, яка стоїть на черзі у влаштування у дитячий садок.

     У 2017 – 2018  навчальному році укомплектовано було 3 групи, а саме:

 • Ясельну групу  – 16 дітей
 • Молодшу  групу   - 24 дитини
 •  Старшу  - середню групу – 37  дітей.

     У цьому році дошкільний навчальний заклад відвідувало –  77 дітей.  З них 15 дітей з багатодітних сімей (20 %) . Дітей, батьки   яких були учасниками АТО – 13 (17 %), позбавлений батьківського піклування – 1 дитина – Потавнічев Дмитро (1,3%), з малозабезпечених сімей – 1 дитина (1,3%),   постраждалих в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС та дітей сиріт не було.

     До школи вибуло 29  дітей, з них хлопчиків – 16,  дівчаток – 13

 

 

 

 

 • Вжитті заходи  щодо  забезпечення  дошкільного закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність  їх розстановки.

   Останнім часом  роботу  завідувача та взагалі  дошкільного  закладу переважно оцінюють за якістю проведеного ремонту, оформленням групових кімнат.

  Це насправді важливо, але дитячий садок, на мою думку, це не стіни  а насамперед люди – маленькі вихованці та їх батьки, працівники, та ідеї, що цих людей згуртовують.

   Досягнення демократичних  стосунків  між  вихователями, батьками, дитиною накладає свій відбиток  на загальний стиль  відносин, які  покликані створювати умови  для розвитку  творчих здібностей вихованців через  особистістно зорієнтоване навчання  та згуртування колективу.

    За штатним розписом у дошкільному закладі працює 19 осіб. З них 7 педагогів, 12 осіб обслуговуючого персоналу. Під час опалювального періоду ще працювало 2 кочегара.

     У складі педагогічного колективу: завідувач, 5 вихователі та музичний керівник, який працює за сумісництвом.

    

     Так, за рівнем кваліфікації у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії:

«9 –й тарифний розряд» - 1,«спеціаліст» - 1; «спеціаліст 2 категорії» - 1; «спеціаліст 1 категорії» - 2

     За рівнем освіти педагоги мають:

 1. – вищу відповідну педагогічну освіту;

     2 – середню – спеціальну педагогічну освіту;

 1. - вищу педагогічну освіту

     1 -  здобуває заочно вищу  педагогічну освіту.

     За стажем педагогічної діяльності:

1 – до 3 років; 3 – до 10 років;1 –  понад 10 років; 1 –  30 років.

     За віком:

 1. – до 30 років; 3 – до 35 років;  1 – до 50 років, 1 – до 55 років.

      Як керівник, я переймаюся проблемою забезпечення кваліфікованими педкадрами. Фінансова  та імеджива непривабливість  сфери веде  до відтоку  висококваліфікованих працівників з системи дошкільної освіти.

     Адміністрацією дошкільного закладу створено усі  умови  для працівників, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні  учбового плану  їм  надається  додаткова оплачувана відпустка. На даний час вищу освіту здобуває 1 педагог. Окрім того кожен педагог  раз на 5 років проходить курси підвищення кваліфікації при ВАНО.  У цьому році курси підвищення кваліфікації  при ВАНО  за категорією директори ЗДО  пройшла  Мельник С.М.

       Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально - виховної роботи  з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь  педагогів  дошкільного закладу в методичній роботі району. У цьому році на базі Гущинецького ДНЗ відбувся семінар – практикум для завідувачів району та директорів НВК  на тему « Формування життєвої компетентності у межах дошкільного навчального закладу»  метою якого було ознайомити завідувачів та директорів НВК з роботою закладу, підвищити рівень проінформованості  щодо формування  життєвої компетентності дошкільників. Захід отримав позитивну оцінку від  інспектора з відділу освіти Каракай С.А., методиста по дошкільній освіти Барановської Л.І. та присутніх колег , що  піднімає імідж дитячого садка.

        У березні було проатестовано 1 педагога – Мельник С.М.. атестаційною комісією, яка була створена на базі Гущинецької ЗОШ 1 – 111 ст. Присвоєно  кваліфікаційну першу категорію.

 

 • Створення  умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у  навчальний процес

   Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методами розв’язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула  нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву  компетентність у різних сферах буття. Досвід показує, що все нове із часом  стає

традицією і що традиції  утверджує соціум , а новаторами виступають яскраві особистості  реформаторського типу. На сучасному етапі  все очевиднішим стає те, що традиційна освіта , орієнтована  на передавання знань, умінь і навичок , не встигає  за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання  є його відкритість майбутньому, здатність  до передбачення  на основі  постійної  переоцінки цінностей, налаштованість  на конструктивні дії  в оновлювальних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології.

Становлення  нової системи  дошкільної освіти   потребує радикального  переосмислення сформованого підходу до професійного підходу до професійної діяльності педагога. Сучасному  дитячому садку потрібен педагог, здатний самостійно планувати, організовувати педагогічно доцільну систему роботи, а не просто виконувати посадові обов’язки.

   Наш педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо – виховного  процесу  з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними  науковими розробками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи  кращих  педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

 

 • Організація  різних форм виховної роботи

Навчально – виховний процес  у дошкільному закладі здійснюється  відповідно  до програми  розвитку дітей дошкільного віку «Дитина» .

    Учасниками навчально-виховного  процесу дошкільного закладу  є: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки та особи, які беруть  участь  у навчально – виховній роботі.

      Основною формою роботи  організаційної роботи  навчальної діяльності  дітей  дошкільного віку  у нашому дитячому садку  залишаються заняття з різних  видів  діяльності, які затверджені  робочим навчальним планом.

    У дошкільному закладі  вихователі проводять заняття  індивідуальної  та групової форми  організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

Тривалість занять:

 • Для дітей раннього віку  - 10 – 15 хв.
 • Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хв.
 • Старшого віку – 25 – 30 хв.

Організація життєдіяльності  дітей у дошкільному закладі  включає в себе  гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.

Цікавими та продуктивною  була гуртова робота у гуртках  «Сюрприз»  у старшій групі та  «Вправні рученята»  у молодшій групі

 

 • Пріоритетні  напрямки діяльності у 2017 – 2018   навчальному році

     Керуючись основними положеннями Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад та власним статутом, Базовим компонентом у новій редакції, колектив дошкільного закладу плідно працював над проблемою « Гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старшу шкільного життя  - основа подальшого її успіху  в умовах безперервної освіти впродовж дорослого життя».

      Протягом року колектив перебував у творчому пошукові  щодо розв’язання цієї проблеми, вирішуючи такі завдання:

      1. Мовленнєвий розвиток дошкільнят

      2. Театралізована діяльність у дитячому садку

      3. Художньо – естетичний розвиток

 

   Педагогічний колектив працездатний, ініціативний. Кожний педагог має творчий індивідуальний потенціал, різноманітні нахили та здібності.

   Педагоги створили  позитивну психічну атмосферу у групах, прихильно ставляться до дітей, щоб вони мали відчуття захищеності, знали любов та турботу. Головна для нас цінність – дитина.

   Протягом року усі педагоги приймали активну участь у методичних заходах, які проводились у дошкільному закладі. Вихователі підвищували свою майстерність на семінарах, педрадах, методоб/єднаннях, з допомогою  вивчення методичної літератури.

    На високому рівні проводилися музичні свята у дошкільному закладі, але звичайно найкращим та не забутнім було свято «Прощавай  садочок», свято  «Весну зустрічаємо, весело співаємо », інсценізація казки «Колосок», вистава на новий лад «Вовк та семеро козенят», свята «Кришталева зимонька» та «Новоріччя»

     Колектив закладу працював у тісному контакті з батьками, бо саме сім'я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої та чужі вчинки. Батьки брали активну участь у житті дошкільного закладу. Були організовані і проведені батьківські збори, консультації, анкетування, виставки колажів, велику увагу було приділено батьками до виставки робіт «Квітковий вернісаж»( із природнього та покидькового матеріалу – активну участь проявили батьки молодшої та старшої групи). Анкетування батьків свідчить про те,що більшість дітей із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються до дому у гарному настрої. Батьків задовольняють педагоги,  які працюють з їх дітьми, вони із задоволенням та інтересом спілкуються з вихователями про створення сприятливих умов для розвитку, навчання та виховання дітей.

 

 • Харчування

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 за №298/227. З огляду на зміни, внесені  до частини п’ятої статті 35 Закону «Про дошкільну освіту» Законом України «Про внесення змін та визнання такими,що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76, з 01.01.2015 батьки вносять плату за харчування у розмірі, що  становить від вартості харчування на день:

 • не менше 60 % - у міській місцевості
 • не менше 40 %  - у сільській місцевості, але зазначені зміни

надавала   підстави місцевим радам, органам місцевого самоврядування.

    Переглянувши кошти, вирішили встановити оплату за харчування батьками      50 % та сільською радою  - 50 %.

     У дошкільному закладі є пільги у харчуванні дітей, які відвідують ДНЗ.   

 1. сесією 7 скликання від 18 січня 2018 р.   Іванівська сільська  рада згідно рішення №35 «Про надання пільг на оплату за харчування дітей», було вирішено наступне:

  Дітям з багатодітних сімей  – встановлена пільга в розмірі 50 % від батьківської плати – 15 дітей. Також   встановлено пільгу у харчуванні розміром 100%  дітям, батьки яких були учасниками АТО – таких дітей у дитячому  садку – 13. Дітям з малозабезпечених сімей – встановлена пільга в розмірі 50% від батьківської плати  - 1 дитина. Для опікунів дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування встановлено пільгу у харчуванні у розмірі 100 % - 1 дитина

В середньому харчування в місяць було – 22 грн. у яслах та 34 – сад.

Для  виявлення  дітей пільгового контингенту двічі на рік здійснюється соціальне опитування  батьків для складання соціального паспорта дошкільного закладу. З батьками проведена роз’яснювальна робота  щодо права користування пільгами.

Стан матеріально – технічного забезпечення  харчоблоку та груп  у дошкільному закладі  є задовільним, у достатній кількості є кухонного  обладнання, посуду.  Протягом 2017 – 2018  року  було придбано посуд на суму 5683  грн.00 коп.  На кухню для зберігання молока подаровано народним депутатом Юрчишиним Петром холодильник вартістю 4900 грн.

    Продукти харчування і продовольчу сировину протягом 2017 - 2018 року постачали регулярно та в повному обсязі відповідно до заявок на продукти харчування, які проводились завгоспом

   Бракеражною комісією не було виявлено недоброякісних продуктів харчування.

   Згідно наказу медична сестра  знімала проби з готових страв, корегувала нарізку овочів.

Кухарі  відповідали за зберігання та використання денного запасу продуктів, за повноту закладки продуктів і вихід страв, за якість і своєчасне приготування їжі. Помічник кухаря  відповідала  за санітарний стан приміщень харчоблоку. Суворо дотримувалися під час приготування страв поточності виробничого процесу (технології приготування). Добирали і зберігати щодня добові проби кожної сировини раціону, зберігали на харчоблоці у холодильнику при температурі +4 - +8 С із забезпеченням дати та часу відбирання. Порушень у технології приготування страв  не було виявлено. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі.

   Помічники вихователів доставляли їжу у групи лише у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях у чистому санітарному одязі (халатах, фартухах), чистими руками.

  Педагогічні працівники приділяли увагу вихованню культурно – гігієнічним навичкам до та під час вживання їжі, починаючи з раннього віку дитини  - згідно з вимогами програми.                                                                

     Аналіз виконання норм харчування за звітний період  показав, що у цілому харчування дітей у дошкільному  закладі здійснювалося наближено до норм, було раціональним, збалансованим, різноманітним. Середній показник виконання норм харчування склав – 92 %.

 За звітний період  на 100 % виконано норми з хліба, борошна, томатної пасти, макаронних виробів, крупів, картоплі, сиру твердого,  кондитерські вироби, цукор, масло вершкове, олія, яйця, каву, чай, сіль, дріжджі,лавровий лист. Не  у повному обсязі виконано норми з інших продуктів харчування, зокрема ще було потрібно:

 • фруктів свіжих (11 %),
 • соків (7 %),
 • овочів (8 %), 
 • молока(10 %),
 • м’яса (10%), 
 • риби (17 %)
 • сиру кисломолочного (33%),
 •  сметани (40%).

     У порівнянні з показниками виконання норм харчування за попередній рік у 2017 – 2018  році зросли показники виконання норм з  сиру твердого, сиру кисломолочного, сметани,  молока, м’яса, фруктів, соків.

   Протягом підзвітного періоду спеціалісти районної санітарно – епідеміологічної служби, Калинівського управління ГУ Держпродспожив служби,   районного управління освіти здійснювали контроль за організацією харчування дітей у дошкільному навчальному закладі, отримуючи оперативну інформацію про стан харчування.

 

 • Медичний супровід та аналіз відвідування

      Відвідування дітьми закладу  є також  показником  не тільки стану здоров’я дітей, але й і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, нажаль відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною  групи залишає  бажати кращого. Причиною  тривалих пропусків також є : неплатітіжоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ, безробіття.

Аналізуючи стан відвідування дітьми дошкільного закладу визначено, що відвідування дітьми дошкільного закладу у 2017 – 2018 р. склало – 54 % .

Санітарно – освітня робота  серед батьків проводиться через бюлетні, анкети, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих  дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції  хворих дітей з дитячого колективу для швидкого їх  одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

   Кожен працівник закладу 2 рази на рік  проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу надаються виплати по листам непрацездатності.

     Підведення підсумків захворюваності дітей за звітний період  показало, що колектив ДНЗ  добросовісно справлявся зі своїми обов’язками . Працівники закладу дотримувалися Інструкції по охороні життя і здоров’я дітей. Випадки травматизму – не було..

     Загартування проводилося згідно плану вихователів, фізкультурно – оздоровча робота та навчальний процес проводився згідно з планом роботи на навчальний та літній період.

     Захворюваність склала 0.75 дня на 1 дитину. В основному це ГРВІ. Був встановлений карантин з 05.10. 2017 р. по 15.11. 2017 р., у зв’язку з поширенням захворюваності на вітряну віспу у 13 дітей,  на підставі повідомлення Калинівською СЕС

     Дітям зроблено усі планові щеплення.

 

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2017 – 2018 навчальний рік. Як свідчать результати аналізу зменшилась  кількість ГРВІ, але  збільшились число хворих на  бронхіт та пневмонію. Були відсутні такі захворювання, як кір, дифтерія, паротит.

    Для зниження захворюваності колективом ведеться кропітка робота, зокрема це:

 1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики захворювань.
 2. Дотримання вимог санітарії.
 3. Організація фізичного виховання.
 4. Чітке дотримання режиму.
 5. Взаємодія медсестри дошкільного закладу з Гущинецькою АЗСМ.

                       

   Найкраща відвідуваність відзначена у ясельній   групі – вихователь Ольхова  О.Г. та Ревяко В.І. (55 %)

   Медичною сестрою Захаревич І.М. регулярно проводились антропометричні вимірювання дітей. Ясельна група – 1 раз на місяць, сад – 1 раз у квартал. Згідно графіку всі працівники ДНЗ проходять медичний огляд.  У дошкільному закладі надається перша медична допомога на рівні дошкільних навчальних закладів, за рахунок бюджетних коштів  заклад  забезпечений  медикаментами.

 

 • Дотримання  вимог охорони дитинства , техніки безпеки, санітарно гігієнічних  та протипожежних норм:

Відповідно  до Закону України  «Про охорону праці» було проведено навчання  та перевірку знань  працівників з охорони праці, повторні та позапланові  інструктажі з охорони праці, з охорони  життя і здоров’я  дітей в дошкільному закладі, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року проводиться огляд  майданчика на вулиці, в спортивній залі та в групових кімнатах. Обладнання , яке не відповідає  вимогам вилучається для ремонту або списується.

    Робота  педагогічного колективу та всіх робітників дошкільного закладу  щодо профілактики дитячого травматизму будується  на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні у новій редакції та програми розвитку  дітей дошкільного віку «Дитина», яка спрямовує роботу педагогів  на формування  у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетенції.  Я вважаю, що тільки системна робота  з дітьми  щодо безпеки  життєдіяльності може виробити  в дитячій свідомості стереотипи безпечної  поведінки в життєвому середовищі.

 Протипожежна безпека у дошкільному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено план евакуації  дітей на випадок пожежі, за звітний період перезаряджено всі вогнегасники ,  які були та придбано додатково ще чотири вогнегасника, призначено відповідальну особу. Проводяться тижні безпеки дитини згідно до наказу по дошкільному закладі.

 •  У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між  адміністрацією і трудовим  колективом закладу ухвалений  Колективний договір. Він пройшов експертизу спеціалістів управління освіти та управління праці та соц.. захисту. Цей договір є нормативним актом,на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин. Щодо соціально  - трудових пільг, компенсацій адміністрація забезпечує належні умови соціального  захисту працівників. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором – виконується.

 • Моральне  та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку.

Адміністрація  та профспілка разом виступають  за належний контроль у навчально – виховній  роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі. Мікроклімат в колективі можна визначити  добрим.

   Створені  належні  умови для здійснення  навчально -  виховної роботи, відносин з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм  роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових  обов’язків

   Згідно з існуючими законодавчими актами та Положенням про преміювання  працівники одержали грошову винагороду до 8 Березня, до дня Дошкільника, педагогічні працівники   та спеціалісти - матеріальну допомогу на оздоровлення. У цьому році заплановано надати матеріальну допомогу на оздоровлення усьому колективу.

 • Залучення педагогічної  та батьківської громадськості дошкільного закладу  до управління його діяльністю; співпраці з громадськими організаціями.

Родина і дошкільний заклад – два суспільних інститути, які закладають фундамент майбутнього  дитини. У нас одна мета: виховувати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. У дошкільному закладі діє рада ДНЗ , як колегіальний орган педагогів та батьків. На  засіданнях розглядалися  питання  освітньо – виховної  роботи, поліпшення роботи,  поліпшення умов перебування дітей в садку. Вироблені правила  для батьків батьківським комітетом.

 

 • Управлінська діяльність завідуючої дошкільного закладу.

1. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5 річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.  За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання виховання дітей у сім’ї. При дошкільному навчальному закладі створений консультаційний центр для батьків і дітей, що не відвідують дошкільний навчальний заклад, на підставі наказу по Гущинецькому ДНЗ від 01.09.2017 № 56 – о.д.

     Задачі консультаційного центру:

 • надання консультативної допомоги батькам (законним представникам) дитини з різних питань виховання, навчання, розвитку та оздоровлення дитини дошкільного віку;
 • проведення комплексної профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, що не відвідують дошкільні заклади;
 • інформування батьків або осіб, що їх замінюють, про заклади управління освіти, спроможні надати кваліфіковану допомогу дитині згідно індивідуальних особливостей її розвитку;
 • навчання батьків практичних навичок та забезпечення їх необхідними методичними матеріалами для здійснення освітнього процесу в умовах сім'ї;
 • консультаційний центр для батьків і дітей, що не відвідую дошкільні освітні заклади, працює за гнучким розкладом, виходячи із запитів батьків, згідно індивідуального графіка роботи спеціалістів.

     Для надання фахової допомоги сім’ям у консультаційному центрі працюють такі спеціалісти – консультанти:

Педагогічні працівники: Кашпрук Т.О., Росподнюк Л.В.

Медична сестра – Захаревич І.М.

Керівником Консультаційного центру є завідувач ДНЗ – Мельник С.М.

2.  Складання бюджетного запиту на 2018 рік.

3.  Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи завідувача. З метою  попередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, роз’яснення  проблемних питань освіти, фінансово – господарської діяльності, батьківської плати, приймаю участь у групових батьківських зборах де батьки мють змогу порушити хвилюючі їх питання . Впродовж звітного періоду письмових звернень було 26 – це написання заяв на влаштування дітей до дошкільного навчального закладу.  На особистому прийомі у завідуючої  було  5  особи. Головними питаннями, які порушені під час бесід  було проходження виробничої практики на харчоблоці  студентами з Гущинецького державного навчального закладу, студентів для проходження переддипломної педагогічної практики з Вінницького гуманітарно – педагогічн коледжу. За ініціативи завідувача на особистий прийом були запрошені батьки, які мали заборгованість по оплаті за харчування - 3 чоловік

Основні  проблеми з якими звертаються до керівника це: працевлаштування (5 чоловік),  оформлення дитини до закладу або переведення з однієї групи в іншу.

  

 • Результати  перевірок, проведених управлінням  освіти та іншими органами державного нагляду (контролю)

Зовнішній аудит реального стану  роботи колективу здійснюється у дошкільному закладі щорічно, згідно річного плану управління освіти та інших  контролюючих органів. Постільний контроль  за станом організації харчування систематично здійснює Управліня держпродспожив служби Калинівського району.

 

 

Питання контролю

Термін, перевіряючий

Результати контролю

1

Готовність ДНЗ до 2017 – 2018 навального оку

19.08.2017 р.

Комісія Калинівсього віділу світи

Заклад підготовлений до роботи, дані рекомендації щодо перезарядки вогнегасників та проведення  води у старшу та молодшу групу, виведення додаткової канаізації

2

Санітарно  - хімічні, мікробіологічні, та паразитологічні дослідження

13.09.2017 р.

Комісія Калинівська МВЛД

21.03.2018 р.

 

 

 

Без зауважень

 

3

Дотримання  санітарного регламенту у ДНЗ

24.10.2017 р.

Припис

4

Стан техногенної  та пожежної безпеи

Головний фахівець  Калинівського РС ГУДСНС майор Горох О.В.

22.11.2017 р.

 

Припис

5

Додержання  вимог у сферах  пожежотехногеної безпеки  та цивільного захисту

Провідний фахівець Бондарчук М.С.

20.04.2018 р.

Припис

 

 

За підсумками  проведеного аналізу виділено проблеми та визначені наступні завдання, які повинні гарантувати подальший розвиток дошкільного закладу:

 •  Оптимізація  навчально – виховного процесу через  вдосконаленя змісту освіти, впровадження інноваційних технологій, що забезпечують високий рівень його якості.
 • Забезпечення  оптимальних умов збереження і розвитку здоров’я вихованців та працівників дошкільного закладу
 • Розширення дитячого садка

 

 

 

 • Робота по зміцненню матеріально - технічної бази дошкільного навчального закладу

    Дошкільний  заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення здійснюється за сприяння бюджету Гущинецької сільської ради та з 01.01.18 р. – Іванівською сільською радою.  Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника так, як на вирішення  його потрібні кошти

 

 1. Відремонтовано протягом звітного періоду
 • Капітальний ремонт – (утеплення дитячого садка) 289862 грн. 71 коп.    
 1. Замінено усі нові меблі  за  бюджетні кошти:

Гущинецька с/р – 80 тис. грн. та Калинівська районна рада – 200 тис. грн..

 

Придбано за бюджетні:

 1. Медикаменти – 1733 грн.
 2. Опромінювач «Кварц» - 475 грн.
 3. Фільтри для очистки води – 870 грн.
 4. Канцтовари – 966 грн.
 5. Журнали для діловодства – 848 грн.
 6. Комплекти дитячі постільні – 35 шт. – 9975 грн.
 7. Вогнегасники  та кріплення до них – 4 шт. – 2040 грн.
 8. Посуд – 5683 грн.
 9. Змішувач – 220 грн
 10. Бойлер – 4550 грн..
 11. Меню – вимога та пустограки – 507 грн. 50 коп.
 12. Цеп до бензопили – 220 грн.
 13. Масло на шину та у бензин – 590 грн.
 14. Карусель – 2 шт . та  пісочниці «Боровичок» - 3 шт. – 50000 грн.
 15. Двері – 61 500 грн.
 16. Оплата послуг «Калинівського водоканалу» по вивезенню нечистот з вигрібних ям  по Іванівській с/ р. – 1874.94 грн.
 17. Щомісячна оплата інтернету – 1800 грн.
 18. Заміри опору ізоляції – 990 грн.
 19. Повірка вогнегасників  – 300 грн.

 

Всього придбано на суму – 140177 грн. 50 коп., ( з Іванівської с/ р – 22994 грн.50  коп.)

 

Оплачено за послуги – 4964 грн. 94 коп

 

 

 

     Я вдячна  батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, на території дошкільного навчального закладу, створюючи  затишок та комфорт для  дітей.      

   Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці усіх учасників навчально-виховного процесу.

 

 

 

Завідувач ДНЗ                                          С.М. Мельник

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь